Welkom op Boermarke Eemster

Boermarke Eemster is één van de 87 actieve boermarken in Drenthe. Sinds jaar en dag is de boermarke herkenbaar aan de landbouwmachines op onze spoelplek op het Holtien en op de kruising Eemster-Holtien, maar de boermarke is meer en heeft een lange historie. Onder het kopje informatie kunt u meer lezen over de geschiedenis van de Drentse boermarken en daarin specifiek de boermarke van Eemster. 

Deze site is hoofdzakelijk ontwikkelt om online de machines te reserveren. Ook het laatste nieuws zal middels deze site kenbaar worden gemaakt. 

Machineverhuur

Via deze site is het voor ingelanden mogelijk om een machine van de boermarke te huren. De boermarke beschikt over een machinepark dat bestaat uit machines die seizoensgebonden ingezet worden. Dit voorkomt dat u als ingelande moet investeren in een machine die niet rendabel gemaakt kan worden op uw bedrijf. Door deze machine te huren, kunt u toch de werkzaamheden zelf uitvoeren zonder dat u zelf moet investeren in de betreffende machine.

Wanneer bent u ingelande van boermarke Eemster? 
Eenmaal per 6 jaar wordt het jachtveld verhuurd aan de ingelande jagers, ook wel boerenjager genoemd. Het jachtveld bestaat uit landbouwgronden en bossingels in het gebied van Boermarke Eemster.  Wanneer u eigenaar en/of gebruiker bent van één of meerdere percelen, ter grootte van minimaal 1 hectare gelegen in het jachtveld van Eemster en u geeft toestemming aan de jagers om op uw grond te jagen, dan bent u ingelande van de boermarke Eemster.

Bent u geen ingelande van boermarke Eemster, maar u wilt wel een machine huren. Dan kunt u via het kopje contact kenbaar maken dat u een machine wilt huren.

Bent u wel ingelande, maar u heeft geen inloggegevens ontvangen of geen beschikking over internet. Neemt u dan ook contact op met een van de bestuursleden.
De prijzen die bij de machines genoemd worden zijn gebaseerd op het huurtarief van ingelanden. Niet ingelanden, met uitzondering van ingelanden boermarke Leggeloo, betalen dubbel tarief. Tweemaal per jaar ontvangt u een factuur.

Spoelplek
De boermarke beschikt over een eigen spoelplek voorzien van een olieafscheiding- en bezinkingput. Ingelanden kunnen kosteloos hun machines en tractoren schoonmaken op deze spoelplek. Voor niet ingelanden wordt een vergoeding van € 2, - gevraagd. Ook wordt men geacht de gehuurde machines na afloop op de spoelplek schoon te maken en door te smeren alvorens deze af te koppelen.